CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG VIỆT PRO 

   VIET PRO TELECOMMUNICATIONS CO., LTD

       73 Đường 3, Phường Phước Bình, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

       Tel : (08) 62827089 Fax : (08) 62515808 Mobil : 0918188489

       Website : www.vietpro.com.vn Email : info@vietpro.com.vn

 
  nec-360
 
 

|  Home  |  Giới thiệu  |  Tổng đài NEC  |  Tải giả  |  Tài liệu  |  Liên hệ  |

Google

Trang khác Việt Pro
Kinh doanh Kỹ thuật
vietpro-chuyen gia tong dai nec

TẢI GIẢ VPR

Tải giả 12VDC
Tải giả 24VDC

Tải giả 48VDC

Tải giả 110VDC

Tải giả 220VDC

Tải giả AC

Hướng dẫn sử dụng tải giả
 

TỔNG ĐÀI NEC

Tổng đài Nec SV91000
Tổng đài Nec SV93000
Tổng đài Nec SL1000
Tổng đài Nec Sv8100

Tổng đài Nec Sv8300

Tổng đài Nec Sv8500

Tổng đài Nec Aspila Topaz

Tổng đài Nec Aspila Ex

Tổng đài Nec 2000IPS
Card chức năng- Phụ kiện Nec
Máy điện thoại Nec
Dịch vụ cho thuê tổng đài NEC
Giải pháp NEC
 

Kinh doanh   Kỹ thuật

 

 

 

Giải pháp tích hợp PABX NEC

 

  VIỄN THÔNG VIỆT PRO
ŒNhà cung cấp chuyên nghiệp:
Tải giả DC, tải giả AC 1 phase, 3 phase
Chuyên tổng đài NEC
Hậu mãi tốt nhất Việt Nam

 

Khách truy cập free html visitor counters
 
ban lap trinh tong dai nec

 

 

 

 

BÁO GIÁ TỔNG ĐÀI NEC UNIVERGE SV8100

Tổng đài Nec SV8100 - 08/08
NEC SL1000
Giá bán: $ (Liên hệ)
-> Cấu hình tổng đài 08 trung kế/ 08 máy nhánh
-> Tích hợp sẳn các tính năng business/ hotel...
-> Tích hợp Caller ID, hỗ trợ Full VOIP...
< Xem chi tiết tính năng >
< Xem chi tiết một số miêu tả >
Tổng đài Nec SV8100 - 08/16
NEC SL1000
Giá bán: $ (Liên hệ)
-> Cấu hình tổng đài 08 trung kế/ 16 máy nhánh
-> Tích hợp sẳn các tính năng business/ hotel...
-> Tích hợp Caller ID, hỗ trợ Full VOIP...
< Xem chi tiết tính năng >
< Xem chi tiết một số miêu tả >

 

Tổng đài Nec SV8100 - 08/24
NEC SL1000
Giá bán: $ (Liên hệ)
-> Cấu hình tổng đài 08 trung kế/ 24 máy nhánh
-> Tích hợp sẳn các tính năng business/ hotel...
-> Tích hợp Caller ID, hỗ trợ Full VOIP...
< Xem chi tiết tính năng >
< Xem chi tiết một số miêu tả >
Tổng đài Nec SV8100 - 08/32
NEC SL1000
Giá bán: $ (Liên hệ)
-> Cấu hình tổng đài 08 trung kế/ 32 máy nhánh
-> Tích hợp sẳn các tính năng business/ hotel...
-> Tích hợp Caller ID, hỗ trợ Full VOIP...
< Xem chi tiết tính năng >
< Xem chi tiết một số miêu tả >
Tổng đài Nec SV8100 - 08/32
NEC SL1000
Giá bán: $ (Liên hệ)
-> Cấu hình tổng đài 08 trung kế/ 32 máy nhánh
-> Tích hợp sẳn các tính năng business/ hotel...
-> Tích hợp Caller ID, hỗ trợ Full VOIP...
< Xem chi tiết tính năng >
< Xem chi tiết một số miêu tả >
Tổng đài Nec SV8100 - 16/32
NEC SL1000
Giá bán: $ (Liên hệ)
-> Cấu hình tổng đài 16 trung kế/ 32 máy nhánh
-> Tích hợp sẳn các tính năng business/ hotel...
-> Tích hợp Caller ID, hỗ trợ Full VOIP...
< Xem chi tiết tính năng >
< Xem chi tiết một số miêu tả >
Tổng đài Nec SV8100 - 06/40
NEC SL1000
Giá bán: $ (Liên hệ)
-> Cấu hình tổng đài 16 trung kế/ 40 máy nhánh
-> Tích hợp sẳn các tính năng business/ hotel...
-> Tích hợp Caller ID, hỗ trợ Full VOIP...
< Xem chi tiết tính năng >
< Xem chi tiết một số miêu tả >
Tổng đài Nec SV8100 - 08/48
NEC SL1000
Giá bán: $ (Liên hệ)
-> Cấu hình tổng đài 16 trung kế/ 48 máy nhánh
-> Tích hợp sẳn các tính năng business/ hotel...
-> Tích hợp Caller ID, hỗ trợ Full VOIP...
< Xem chi tiết tính năng >
< Xem chi tiết một số miêu tả >
Tổng đài Nec SV8100 - 16/56
NEC SL1000
Giá bán: $ (Liên hệ)
-> Cấu hình tổng đài 16 trung kế/ 56 máy nhánh
-> Tích hợp sẳn các tính năng business/ hotel...
-> Tích hợp Caller ID, hỗ trợ Full VOIP...
< Xem chi tiết tính năng >
< Xem chi tiết một số miêu tả >
Tổng đài Nec SV8100 - 16/64
NEC SL1000
Giá bán: $ (Liên hệ)
-> Cấu hình tổng đài 16 trung kế/ 64 máy nhánh
-> Tích hợp sẳn các tính năng business/ hotel...
-> Tích hợp Caller ID, hỗ trợ Full VOIP...
< Xem chi tiết tính năng >
< Xem chi tiết một số miêu tả >
Tổng đài Nec SV8100 - 16/72
NEC SL1000
Giá bán: $ (Liên hệ)
-> Cấu hình tổng đài 16 trung kế/ 72 máy nhánh
-> Tích hợp sẳn các tính năng business/ hotel...
-> Tích hợp Caller ID, hỗ trợ Full VOIP...
< Xem chi tiết tính năng >
< Xem chi tiết một số miêu tả >
Tổng đài Nec SV8100 - 16/80
NEC SL1000
Giá bán: $ (Liên hệ)
-> Cấu hình tổng đài 16 trung kế/ 80 máy nhánh
-> Tích hợp sẳn các tính năng business/ hotel...
-> Tích hợp Caller ID, hỗ trợ Full VOIP...
< Xem chi tiết tính năng >
< Xem chi tiết một số miêu tả >
Tổng đài Nec SV8100 - 16/88
NEC SL1000
Giá bán: $ (Liên hệ)
-> Cấu hình tổng đài 16 trung kế/ 88 máy nhánh
-> Tích hợp sẳn các tính năng business/ hotel...
-> Tích hợp Caller ID, hỗ trợ Full VOIP...
< Xem chi tiết tính năng >
< Xem chi tiết một số miêu tả >
Tổng đài Nec SV8100 - 16/88
NEC SL1000
Giá bán: $ (Liên hệ)
-> Cấu hình tổng đài 16 trung kế/ 88 máy nhánh
-> Tích hợp sẳn các tính năng business/ hotel...
-> Tích hợp Caller ID, hỗ trợ Full VOIP...
< Xem chi tiết tính năng >
< Xem chi tiết một số miêu tả >
Tổng đài Nec SV8100 - 16/96
NEC SL1000
Giá bán: $ (Liên hệ)
-> Cấu hình tổng đài 16 trung kế/ 96 máy nhánh
-> Tích hợp sẳn các tính năng business/ hotel...
-> Tích hợp Caller ID, hỗ trợ Full VOIP...
< Xem chi tiết tính năng >
< Xem chi tiết một số miêu tả >
Tổng đài Nec SV8100 - 16/104
NEC SL1000
Giá bán: $ (Liên hệ)
-> Cấu hình tổng đài 16 trung kế/ 104 máy nhánh
-> Tích hợp sẳn các tính năng business/ hotel...
-> Tích hợp Caller ID, hỗ trợ Full VOIP...
< Xem chi tiết tính năng >
< Xem chi tiết một số miêu tả >
Tổng đài Nec SV8100 - 32/112
NEC SL1000
Giá bán: $ (Liên hệ)
-> Cấu hình tổng đài 32 trung kế/ 104 máy nhánh
-> Tích hợp sẳn các tính năng business/ hotel...
-> Tích hợp Caller ID, hỗ trợ Full VOIP...
< Xem chi tiết tính năng >
< Xem chi tiết một số miêu tả >
Tổng đài Nec SV8100 - 32/120
NEC SL1000
Giá bán: $ (Liên hệ)
-> Cấu hình tổng đài 32 trung kế/ 120 máy nhánh
-> Tích hợp sẳn các tính năng business/ hotel...
-> Tích hợp Caller ID, hỗ trợ Full VOIP...
< Xem chi tiết tính năng >
< Xem chi tiết một số miêu tả >
Tổng đài Nec SV8100 - 32/128
NEC SL1000
Giá bán: $ (Liên hệ)
-> Cấu hình tổng đài 32 trung kế/ 128 máy nhánh
-> Tích hợp sẳn các tính năng business/ hotel...
-> Tích hợp Caller ID, hỗ trợ Full VOIP...
< Xem chi tiết tính năng >
< Xem chi tiết một số miêu tả >
Tổng đài Nec SV8100 - 32/136
NEC SL1000
Giá bán: $ (Liên hệ)
-> Cấu hình tổng đài 32 trung kế/ 120 máy nhánh
-> Tích hợp sẳn các tính năng business/ hotel...
-> Tích hợp Caller ID, hỗ trợ Full VOIP...
< Xem chi tiết tính năng >
< Xem chi tiết một số miêu tả >
Tổng đài Nec SV8100 - 32/144
NEC SL1000
Giá bán: $ (Liên hệ)
-> Cấu hình tổng đài 32 trung kế/ 144 máy nhánh
-> Tích hợp sẳn các tính năng business/ hotel...
-> Tích hợp Caller ID, hỗ trợ Full VOIP...
< Xem chi tiết tính năng >
< Xem chi tiết một số miêu tả >
Tổng đài Nec SV8100 - 32/152
NEC SL1000
Giá bán: $ (Liên hệ)
-> Cấu hình tổng đài 32 trung kế/ 152 máy nhánh
-> Tích hợp sẳn các tính năng business/ hotel...
-> Tích hợp Caller ID, hỗ trợ Full VOIP...
< Xem chi tiết tính năng >
< Xem chi tiết một số miêu tả >
Tổng đài Nec SV8100 - 32/160
NEC SL1000
Giá bán: $ (Liên hệ)
-> Cấu hình tổng đài 32 trung kế/ 160 máy nhánh
-> Tích hợp sẳn các tính năng business/ hotel...
-> Tích hợp Caller ID, hỗ trợ Full VOIP...
< Xem chi tiết tính năng >
< Xem chi tiết một số miêu tả >
Tổng đài Nec SV8100 - 32/168
NEC SL1000
Giá bán: $ (Liên hệ)
-> Cấu hình tổng đài 32 trung kế/ 168 máy nhánh
-> Tích hợp sẳn các tính năng business/ hotel...
-> Tích hợp Caller ID, hỗ trợ Full VOIP...
< Xem chi tiết tính năng >
< Xem chi tiết một số miêu tả >
Tổng đài Nec SV8100 - 32/176
NEC SL1000
Giá bán: $ (Liên hệ)
-> Cấu hình tổng đài 32 trung kế/ 176 máy nhánh
-> Tích hợp sẳn các tính năng business/ hotel...
-> Tích hợp Caller ID, hỗ trợ Full VOIP...
< Xem chi tiết tính năng >
< Xem chi tiết một số miêu tả >
Tổng đài Nec SV8100 - 48/184
NEC SL1000
Giá bán: $ (Liên hệ)
-> Cấu hình tổng đài 48 trung kế/ 184 máy nhánh
-> Tích hợp sẳn các tính năng business/ hotel...
-> Tích hợp Caller ID, hỗ trợ Full VOIP...
< Xem chi tiết tính năng >
< Xem chi tiết một số miêu tả >
Tổng đài Nec SV8100 - 48/192
NEC SL1000
Giá bán: $ (Liên hệ)
-> Cấu hình tổng đài 48 trung kế/ 192 máy nhánh
-> Tích hợp sẳn các tính năng business/ hotel...
-> Tích hợp Caller ID, hỗ trợ Full VOIP...
< Xem chi tiết tính năng >
< Xem chi tiết một số miêu tả >
Tổng đài Nec SV8100 - 56/192
NEC SL1000
Giá bán: $ (Liên hệ)
-> Cấu hình tổng đài 56 trung kế/ 192 máy nhánh
-> Tích hợp sẳn các tính năng business/ hotel...
-> Tích hợp Caller ID, hỗ trợ Full VOIP...
< Xem chi tiết tính năng >
< Xem chi tiết một số miêu tả >
Tổng đài Nec SV8100 - 56/200
NEC SL1000
Giá bán: $ (Liên hệ)
-> Cấu hình tổng đài 56 trung kế/ 200 máy nhánh
-> Tích hợp sẳn các tính năng business/ hotel...
-> Tích hợp Caller ID, hỗ trợ Full VOIP...
< Xem chi tiết tính năng >
< Xem chi tiết một số miêu tả >
Tổng đài Nec SV8100 - 56/208
NEC SL1000
Giá bán: $ (Liên hệ)
-> Cấu hình tổng đài 56 trung kế/ 208 máy nhánh
-> Tích hợp sẳn các tính năng business/ hotel...
-> Tích hợp Caller ID, hỗ trợ Full VOIP...
< Xem chi tiết tính năng >
< Xem chi tiết một số miêu tả >
Tổng đài Nec SV8100 - 56/216
NEC SL1000
Giá bán: $ (Liên hệ)
-> Cấu hình tổng đài 56 trung kế/ 216 máy nhánh
-> Tích hợp sẳn các tính năng business/ hotel...
-> Tích hợp Caller ID, hỗ trợ Full VOIP...
< Xem chi tiết tính năng >
< Xem chi tiết một số miêu tả >
Tổng đài Nec SV8100 - 56/224
NEC SL1000
Giá bán: $ (Liên hệ)
-> Cấu hình tổng đài 56 trung kế/ 224 máy nhánh
-> Tích hợp sẳn các tính năng business/ hotel...
-> Tích hợp Caller ID, hỗ trợ Full VOIP...
< Xem chi tiết tính năng >
< Xem chi tiết một số miêu tả >

Các cấu hình lớn hơn đến 712 port hoặc cấu hình VOIP xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn

 

 

 

 

Giới thiệu công ty Việt Pro

Tìm tổng đài Nec SL1000

Tìm tổng đài Nec Sv8100

Tìm tổng đài Nec Sv8300

 

Tải giả 12VDC | Tải giả 110VAC

Tải giả 24VDC | Tải giả 220VAC

Tải giả 48VDC | Tải giả 3 phase

Tải giả 110VDC | Các dịch vụ tải giả

Tải giả 220VDC

Tổng đài SL1000

Tổng đài điện thoại IP SL1000

Báo giá tổng đài nec Sl1000

Báo giá tổng đài IP Nec Sl1000

PMS Sv8100 cho khách sạn

Tổng đài SV8100

Tổng đài điện thoại IP SV9100

Báo giá tổng đài nec Sv8100

Báo giá tổng đài IP Nec Sv8100

PMS Sv8300 cho khách sạn

Tổng đài SV8300

Tổng đài điện thoại IP SV8300

Báo giá tổng đài nec Sv8300

Báo giá tổng đài IP Nec Sv8300

PMS Sv8500 cho khách sạn

 

Copyright(C) 2001 VIET PRO TELECOMMUNICATIONS CO., LTD All Rights Reserved

 

 

Add: 73 Đường 3, Phường Phước Bình, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh [ bản đồ đường đi ]
Tel : (08) 62827089 Fax : (08) 62826206 Mobil : 0918188489
Website : www.vietpro.com.vn Email : info@vietpro.com.vn